iThom - אוסף השירים שתם אהב

תם ומוסיקה - צמד בלתי ניתן להפרדה. לכל מקום הלכו יחד.

היכן שתם נמצא - יש מוזיקה, וההפך.

בשנים האחרונות אימץ לו תם את נגן ה - iPod ולא זז בלעדיו.

הוא טען לתוכו מאות שירים שאהב, שירים שליוו אותו בהתמדה לאורך כל הדרך, מילדות ועד תום. 

 

ה - iPod הפך כל כך חלק מדמותו של תם,

שאך טבעי היה לעשות את החיבור המתבקש: iPod + תם = iThom.

שירים רבים הועברו מן הנגן אל האינטרנט, תוכלו להאזין להם בלחיצה על ה - iThom (משמאל).

 

 

 

בנוסף, בחרנו את השירים האהובים ביותר, והם מוצגים כוידאו-קליפים מטה.  

 

 

 

Please reload