YouThom - קטעי וידאו עם תם

ארוחת צהרים ב-Republic ניו יורק,

יולי 2004

די לצלם... ניו יורק,

יולי 2004

חוגגים יום הולדת 21 לתם בניו יורק,

יולי 2004

פסל החירות - ניו יורק,

יולי 2004
 

תם מתעצבן........ ניו יורק,

יולי 2004

תם ה"ראפאר" ברחובות ניו יורק,

יולי 2004

תם ותומר בערב השירה בארסוף

ברכת יום הולדת לנדב

טיול לצפון עם החבר'ה,

אוקטובר 2005